Metody pro podporu rozhodování

Služby

Benefity

Šité na mieru

Referencie

Metody pro podporu rozhodování

Metody na podporu rozhodování - Seminarky.cz

Typologie metod na podporu rozhodování - objekt, metoda. Jednoduché metody rozhodování - jednoduché způsoby výběru nejlepší varianty řešení, formálně logické metody, logicko-analytické metody, matematické metody.
rubu lyginimas

Informace o kurzu...a metody na podporu rozhodování - DTO CZ...

V ceně kurzu Řízení nákupu a metody na podporu rozhodování jsou zahrnuty učební a pracovní texty, pomůcky a malé občerstvení.
dtocz.cz/kurz...a-metody-na-podporu-rozhodovani.html

EKOPRESS - Manažerské metody ve veřejném sektoru

. využitelných pro podporu reformních procesů veřejné správy, a současně jsou podávány návrhy metodických postupů, jak v podmínkách ČR implementovat metody a postupy pro podporu manažerského rozhodování ve veřejném sektoru.
ekopress.cz/titdetail.php?velko=1tid=10802

Výzkum trhu – Wikipedie

. která vydává tento kodex, systematicky shromažďuje a vyhodnocuje informace o jednotlivcích a organizacích, které provádějí výzkum za použití statistických a analytických metod, pro porozumění trhu a podporu řídících rozhodování.
cs.wikipedia.org/wiki/Výzkum_trhu

Systémová podpora rozhodování

RNDr. Helena Brožová, CSc. Dr. Ing. Tomáš Šubrt Ing. Miroslav Mikulecký Obsahem tohoto projektu je on-line interaktivní systém případových studií pro prezentaci nejrozšířenějších metod OR/MS pro podporu rozhodování, který obsahuje
pef.czu.cz/~BROZOVA/CASESTUDY/

Metody pro podporu rozhodování, MKT - Marketing - - unium.cz

Metody pro podporu rozhodování V jednotlivých rozhodovacích fázích lze využít různé metody, které usnadňují jejich realizaci. V 1. fázi: IDENTIFIKACE ROZHODOVACÍHO PROBLÉMU Paretova analýza vychází z poznatku, že problémy se.
unium.cz/materialy/0/0/metody-pro-podporu-rozhodovani-m26861-p1.html

Manažerské rozhodování s podporou teorie her

. klimatických a jiných podmínkách je rozhodování komplikovanější než dříve. Z tohoto důvodu jsou vytvářeny nejrůznější teorie, ze kterých pak vznikají rozhodovací metody a konkrétní techniky a programy pro podporu rozhodování.
systemonline.cz usiness-intelligence/manazerske-rozhodovani-s...

Vipor - Software

Vipor - virtuální znalostní portál. Přehled SW modulů pro podporu rozhodování. LINKOSA.XLA – lineární jednokriterální optimalizace na bázi aplikace revidované simplexové metody.
vipor.czu.cz/download.php?id_c=2

Přehled metod na podporu rozhodování

V jednotlivých rozhodovacích fázích lze využít různé metody, které usnadňují jejich realizaci. Fáze tvorby variant rozhodování. Pro řešení rozhodov. problémů se používá výpočetní technika. Počítačová podpora rozhodování může mít 3 formy:
spssol.cz/~vyuka/TRIDY...Prehledmetodnapodporurozhodovani.doc

Současné granty :: Katedra kybernetiky ZČU

Výzkum a vývoj metod a nástrojů pro podporu rozhodování v procesu bezpečné integrace elektráren využívajících obnovitelných zdrojů energie (BIOZE) do elektrizační soustavy ČR
kky.zcu.cz/cs/grants